Privatlivspolitik

Sidst opdateret: februar 16, 2021

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler almindelige persondata og har derfor udarbejdet denne persondatapolitik, der fortæller, hvordan vi behandler persondata. Politiken beskriver hvilken type oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler dem og hvem du kan kontakte såfremt du har spørgsmål til vores retningslinjer.

Dataansvar

Firmaet Bart ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

BART ApS
Adresse: Østergade 13, 7400 Herning
CVR: 41503432
Mail: kontakt@barbart.dk
Website: barbart.dk

Hvilke oplysninger indsamler vi
Bart ApS indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem såkaldte ‘Cookies’ (se næste afsnit) og gennem brugerregistrering (se nedenstående).

Oplysningerne videregives eller sælges ikke til tredjeparter, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Vi opkræver betaling med brug af kreditkort, men vi hverken opsamler eller gemmer disse informationer.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vores hjemmeside hostes på en europæisk server af vores eksterne hostingleverandør Cloudways, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os. Alt dataoverførelse fra brugeren til hjemmesidens server er sikret og krypteret med et SSL certifikat.

Alt betaling foregår direkte via betalingsgateway Stripe, som også gemmer nødvendige personinformationer på hver enkel betaling. Vi har naturligvis ingen adgang til at se kunders fulde kortinformationer eller mulighed for at hæve mere på betalingskortet end det beløb brugeren har godkendt.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre tredjeparter.

Firmaer og kontaktpersoner kan til en hver tid kontakte os, for at afmelde sig et evt. nyhedsbrev eller få af vide hvilke data vi har på jer og få disse slettet, hvis det ønskes.

Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • Cookies – Trafikdata om brug af internettet
  • Cookies

Vores behandling af Cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan varetage vores legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af vores hjemmeside. Cookies kan til enhver tid slettes fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Tilføjelse d. 06-07-2019: Det er muligt at slette (sådan sletter du cookies) eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

  • Behandling af din indsamling eller donation.
  • Opfyldelse af din anmodning tjenester
  • Forbedring af vores tjenester
  • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.
Bart ApS forbeholder sig ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi gør det, retter vi også datoen for ’senest opdateret’ øverst på siden.